Jedna platforma, wiele studiów przypadku

Dowiedz się, jak pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy w zarządzaniu zmianą i współpracy

Analiza sieci organizacyjnych jest doskonałym narzędziem diagnostycznym pozwalającym zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie dużych organizacji.  

SPRZYJAĆ WSPÓŁPRACY PRACOWNIKÓW POPRZEZ NOWY PROJEKTOWANIE MIEJSC PRACY

Wyzwanie

Firma bankowa miała dwojaką potrzebę: aby zmodernizować swoje miejsca pracy po restrukturyzacji centrali oraz na zachęcać do współpracy między pracownikami, w celu zmniejszenia redundancji organizacyjnej

Insights

HOW4 obliczył szereg wskaźników na Poziom zespołu. Pozwoliło to na dokonanie następujących pomiarów:

  • Strona siła współpracy pomiędzy różnymi zespołami
  • Liczba i połączenia pracownicy pracujący z różne Drużyny
  • Zespół styl zarządzania: grupy wzajemnie powiązane vs. samowystarczalne

Działania

Firma wraz z AVA Team zdecydowała się na:

  • Porównaj sytuacja kooperacyjna pojawiła się, gdy top management chciał jednego
  • Przedefiniować procesy w bardziej współpraca moda
  • Przenoszenie zespołów najbardziej potrzebują wzmocnienia współpracy do tych samych obszarów roboczych