Jedna platforma, wiele studiów przypadku

Dowiedz się, jak pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy w zarządzaniu zmianą i współpracy

Analiza sieci organizacyjnych jest doskonałym narzędziem diagnostycznym pozwalającym zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie dużych organizacji.  

MAKE WSPÓŁPRACA ZWIĘKSZENIE CEL STRATEGICZNY

Wyzwanie

Strona wielkość organizacji oraz koszty osobowe w firmie produkującej żywność i napoje znacznie wzrosła, ale firma miała trudności z przekształceniem nowych zasobów w użyteczne czynniki produkcji, aby osiągnąć większe tworzenie wartości i negatywnie wpłynęło na cenę akcji.

Insights

HOW4 wykorzystywał dane o indywidualnych i zespołowych powiązaniach roboczych i pożądanych oraz pozwalał na:

  • Zidentyfikować i scharakteryzować najbardziej współpracujące Zespoły i pracowników
  • Ocenić skuteczność powiązań roboczych między zespołami
  • Porównaj wyniki indywidualne i zespołowe z wynikami oczekiwanymi przez projekt

Działania

Firma wraz z AVA Team zdecydowała się na:

  • Połącz osoby rekomendowane przez AVA, aby osiągnąć szybkie zwycięstwa
  • Zmiana sposobu oceny wyników w celu nagroda the gracze zespołowi oraz wydajność zespołu jako całość
  • Opracować rola program rotacyjny i przyspieszyć przyjęcie oprogramowanie do ciągłej informacji zwrotnej