Jedna platforma, wiele studiów przypadku

Dowiedz się, jak pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy w zarządzaniu zmianą i współpracy

Analiza sieci organizacyjnych jest doskonałym narzędziem diagnostycznym pozwalającym zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie dużych organizacji.  

ADRES NIEŚWIADOME UPRZEDZENIA SIECI TWOICH PRACOWNIKÓW

Wyzwanie

Klient zwrócił się do AVA z prośbą o ocenę istnienia nieświadome uprzedzenia w składzie sieci swoich pracowników, które mogłyby stworzyć nierówności w możliwość kariery mężczyzn i kobiet.

Insights

HOW4 śledzony relacje w pracy każdego z pracowników. Pozwoliło to na:

  • Pobierz "szeroki obraz" relacji kobiet i mężczyzn w firmie
  • zidentyfikować grupy mniejszościowe z możliwością kwestie włączenia społecznego 
  • Zrozumieć postawy menedżerów wobec różnorodności (płeć, narodowość, wiek itp.)

Działania

Firma wraz z AVA Team zdecydowała się na:

  • promować działania związane z budowaniem zespołu w celu wspierania spójność korporacyjna (sporty drużynowe, wolontariat, dni na świeżym powietrzu)
  • Zanurz się w problematyce integracji poprzez przeprowadzanie rozmów z pracownikami peryferyjnymi
  • dostarczają szkolenie dla menedżerów w zakresie różnorodności i integracji