Jedna platforma, wiele studiów przypadku

Dowiedz się, jak pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy w zarządzaniu zmianą i współpracy

Analiza sieci organizacyjnych jest doskonałym narzędziem diagnostycznym pozwalającym zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie dużych organizacji.  

UZNAJ WCZEŚNIEJSZE ADOPCJE I POTENCJAŁ ANIOŁY TECHNOLOGII

Wyzwanie

Firma z przeciętną liczbą pracowników w starszym wieku poprosiła AVA o znalezienie najbardziej odpowiednich pracowników, którzy mogliby zostać zaangażowani do projektu plan transformacji cyfrowej oraz zmiana kulturowa od tradycyjnych narzędzi w kierunku nowych technologii

Insights

HOW4 zintegrowało dane demograficzne pracowników z ich zachowaniami. Pozwoliło to na:

  • odkryj potencjał "agent zmiany" wewnątrz firmy
  • zidentyfikować pracowników, którzy cieszą się "strażnicy" pozycja
  • analizować prośby o zmiana organizacyjna od pracowników

Działania

Firma wraz z AVA Team zdecydowała się na:

  • Zidentyfikować, wśród osób centralnych, potencjalnych wczesnych użytkowników nowych technologii
  • Współtworzenie programu działań podnoszących umiejętności cyfrowe pracowników
  • Zacznij program odwróconego mentoringu w którym pierwsi adoptujący spędzają czas na szkoleniu słabszych pracowników