Jedna platforma, wiele studiów przypadku

Dowiedz się, jak pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy w zarządzaniu zmianą i współpracy

Analiza sieci organizacyjnych jest doskonałym narzędziem diagnostycznym pozwalającym zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie dużych organizacji.  

UZNAJ LIDERZY OPINII I DZIAŁAĆ NA PODSTAWIE MIESZANIE KULTUR W FUZJACH I PRZEJĘCIACH 

Wyzwanie

Firma energetyczna poprosiła AVA o zidentyfikowanie jej wewnętrznych liderów opinii. W tym przypadku nie chodziło o operację fuzji i przejęć, ale o równie istotną kwestię zmiany kulturowe z biznesu naftowego stać się firmą zajmującą się energią odnawialną.

Insights

HOW4 identyfikuje zestaw kluczowych aktorów, w tym przypadku zaangażowanych w proces zmiany kulturowej. Pozwoliło to na:

 

  • Ocenić "władza organizacyjna" każdego pracownika;
  • Zmierzyć potencjalny wpływ każdy pracownik może ćwiczyć w jego sieci
  • Określić mediatorzyosoby szczególnie centralne w przepływach komunikacyjnych

Działania

Firma wraz z AVA Team zdecydowała się na:

  • Śledzenie postawy kluczowych influencerów
  • Współpracuj z influencerami, aby rozpowszechniać pozytywne wiadomości o zmianie w całej organizacji
  • Przeadresuj negatywne nastawienie jakiegoś kluczowego uczestnika natychmiast, zanim się upowszechni