In zijn "traditionele" berekening verwijst het begrip "Span of Control" naar het aantal ondergeschikten dat een manager heeft.

Zeker als men de Formele Organisatie versus de Informele kan onderzoeken kan dit aantal sterk variëren.

Het zal interessant zijn om dat uit te vinden!

De informele zienswijze is ook beschikbaar volgens Graicunas Theorie.

De heer Graicunas onderscheidde drie soorten interacties:

Directe enkelvoudige relaties
Dwarsverbanden
Directe groepsrelaties
Elk van hen draagt bij tot het totaal van de interacties binnen de organisatie.

De som van deze drie soorten interacties is het aantal potentiële relaties die een manager kan hebben.

Naarmate het aantal ondergeschikten rekenkundig toeneemt, neemt ook het aantal relaties dat de manager moet controleren bijna meetkundig toe.

Daarom kan een superieur slechts een beperkt aantal ondergeschikten aansturen en alles wat deze grens overschrijdt is zeer moeilijk te controleren.

Maar er is nog meer.

Ondergeschikten op verschillende locaties aansturen is een nog ambitieuzere uitdaging.

How-4 berekent een "Adjusted Span of Control" door een correctie toe te voegen aan die managers die leiding geven aan ondergeschikten die op verschillende locaties zijn geplaatst.

Laten we de cijfers van uw organisatie ontdekken!