Voedsel voor de geest

Ontdek ons analysekader en onze publicaties

Hier vindt u enige literatuur die de relevantie onderstreept van innovatieve organisatorische benaderingen om ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan bedrijfscomplexiteit

HOE KAN ONA DIVERSITEIT BEVORDEREN?

De hardnekkigheid van Onbewuste vooroordelen onder werknemers kan mensen verhinderen effectief samen te werken, schadelijk voor de ontwikkeling van inclusieve relaties die bevorderlijk zijn creativiteit en innovatie.

D&I-metrieken zijn tot dusverre ondoeltreffend in het meten van hoe inclusief een organisatie werkelijk is, vooral gericht op seksegerelateerde cijfers en minderheden vertegenwoordiging.

Organizational Network Analysis kan de nummer, kracht en heterogeniteit van interacties tussen werknemers, met als doel te benadrukken samenwerkingspatronen en mogelijk belemmeringen voor loopbaanontwikkeling

Wat maakt dat organisaties effectief werken

Yves Morieux over 6 regels op TED@BCG San Francisco: "Als mensen samenwerken gebruiken ze minder middelen ..."

Een slimme aanpak om Organisatorische Netwerk Analyse uit te voeren

Nieuwe technieken en instrumenten om de productiviteit van ondernemingen te beïnvloeden en de prestaties op het gebied van waardecreatie te verbeteren

Talent Management

Ontdek hoe u een netwerkperspectief kunt toevoegen aan Talentprogramma's

Fusies en overnames

Breng de organisatorische netwerken van fuserende entiteiten in kaart

Veranderingsmanagement

Identificeer de beste "Agents of Change

Organisatorische Prestaties

Interacties om de Organisatie te versterken

Team Ontwikkeling

Projectteams binnen de organisatie in kaart brengen

Kennisbeheer

Doorbreek silo's, verwijder knelpunten, creëer "bruggen

Analyse van organisatorische netwerken

ONA in een eenvoudige beschrijvende samenvatting

BESTUURLIJK KADER

De proliferatie van zware organisatiestructuren ondermijnt bedrijfsefficiëntie en het bedrijf's resultaatgerichtheid.

Bevordering van samenwerking tussen Mensen/Teams paden de weg naar innovatie, productiviteit en organisatie behendigheid.

Het instrument en de methodologie om deze uitdaging aan te gaan is de Analyse van organisatorische netwerken (ONA): het uitgangspunt voor inzicht hoe strategieën effectief te maken.

De digitale transformatie versnellen met organisatorische netwerkanalyse

Bron: Alpha Stock Images - http://alphastockimages.com/ Volgens Harvard Business Review "is sinds 2000 52 procent van de bedrijven in de Fortune 500 failliet gegaan, overgenomen of opgehouden te bestaan als gevolg van digitale disruptie". Interessant...

Waarom focussen op Employee Experience?

Vandaag hebben bedrijven te maken met generaties - van Millennials tot Generatie Z - die zijn opgegroeid in een ervaringseconomie. Zelfs als het op werk aankomt, hechten nieuwe generaties meer waarde aan ervaring dan aan spullen. Bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust geworden dat werknemers...

Wie zijn je "Go-To" mensen?

Elke organisatie heeft zijn "go-to" mensen, mensen in elke afdeling die elke vraag kunnen beantwoorden. Het zijn mensen met erkende autoriteit die hun nieuwe inzichten en informatie delen, waardoor een collectief kan samenwerken aan één proces en tegelijkertijd...

Organizational Network Analysis Tools zijn drijfveren voor succes van mensen en bedrijven

Nieuwe organisatorische evenwichten en structuren doen hun intrede in bedrijven als gevolg van de digitale revolutie. Om organisaties en hun HR te helpen een beter inzicht te krijgen in de voortdurende veranderingen, bieden technologie en de nieuwste datamogelijkheden krachtige hulpmiddelen. Een...

Een nieuw instrument voor het meten van Generatie Z-betrokkenheid

Generatie Z en Millennials zijn de beroepsbevolking binnengekomen en brengen verandering. Zij dagen de manier waarop het werk wordt gedaan uit en creëren nieuwe eisen op de werkplek. Als geen andere generatie willen ze meer samenwerking en feedback op het werk, omdat ze gewend zijn...

GRONDSLAGEN VAN DE NETWERKTHEORIE

ORGANISATIEDICHTHEID
  • Het is een goede proxy van de snelheid waarmee informatie circuleert binnen de organisatie. Het kan worden berekend als de som van de bestaande links binnen een groep of subgroep / maximum aantal mogelijke links).
HET BEGRIP TUSSENHEID
  • Het is een complexe berekening die helpt bij het onderzoeken van het niveau van centraliteit.
  • Het meet hoeveel een Werknemer/Team is in het midden van de workflow en verbindt verschillende actoren in de organisatie die anders zouden worden losgekoppeld.
HET CONCEPT VAN NABIJHEID
  • Analyseert de lengte van het kortste pad tussen de onderzochte actor en alle andere knooppunten in het netwerk van de organisatie
  • Hoe centraler het knooppunt, hoe dichter het bij alle anderen staat
  • Als dit index is = 1betekent dit dat het knooppunt directe verbindingen heeft met alle andere knooppunten (één-op-één)
DE ROL VAN DE ONDERLINGE BANDEN
  • Onderlinge verbanden zijn relaties die gerapporteerd door een persoon en bevestigd door collega's.
  • Een hoog percentage bevestigde links betekent dat de relaties tussen collega's zijn clear en dat efficiëntie is hoog.

Weet u niet zeker welke module bij uw organisatie past?

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer info!

 

CONTACT OPNEMENBOEK EEN VERGADERING