Nieuwe organisatorische evenwichten en structuren doen hun intrede in bedrijven als gevolg van de digitale revolutie.

Om organisaties en hun HR te helpen een beter inzicht te krijgen in de voortdurende veranderingen, bieden technologie en de nieuwste datamogelijkheden krachtige hulpmiddelen.

Eén hulpmiddel is de organisatorische netwerkanalyse (ONA), een nieuwe vorm van HR-technologie die gegevens haalt uit feedbackenquêtes, instant messaging en samenwerkingsplatforms.

De ONA-software brengt zowel formele als informele relaties in organisaties in beeld door te analyseren hoe informatie, communicatie en beslissingen intern stromen en door de mate van betrokkenheid te beoordelen.

Wanneer zij gebaseerd zijn op patronen van communicatie en invloed die via de knooppunten, connectoren en banden van ONA zijn geïdentificeerd, is het gemakkelijker aan de verwachtingen van het bedrijfsleven te voldoen.
Daarom groeien deze methodologie en de bijbehorende toolsets, verbeteren ze het arbeidsleven en maken ze mensen en bedrijven succesvoller.

HOW-4 - een opkomend ONA-instrument - onthult en monitort het bestaande netwerk en brengt de latente kracht van de informele netwerken aan het licht, en ondersteunt daarmee mensen en organisaties op hun weg naar succes.

 

Door Fabio Fedel