Po rewolucji cyfrowej w firmach pojawiają się nowe równowagi i struktury organizacyjne.

Aby pomóc organizacjom i ich działom kadr lepiej zrozumieć zachodzące zmiany, technologia i najnowsze możliwości w zakresie danych zapewniają potężne narzędzia.

Jednym z narzędzi jest analiza sieci organizacyjnej (ONA), nowa forma technologii HR, która czerpie dane z ankiet zwrotnych, wiadomości błyskawicznych i platform współpracy.

Oprogramowanie ONA pokazuje zarówno formalne, jak i nieformalne relacje w organizacjach, analizując sposób przepływu informacji, komunikacji i decyzji wewnątrz organizacji oraz oceniając poziom zaangażowania.

Kiedy opiera się na wzorcach komunikacji i wpływu zidentyfikowanych poprzez węzły, łączniki i więzi ONA, oczekiwania biznesowe są łatwiejsze do spełnienia.
Dlatego właśnie ta metodologia i jej zestawy narzędzi rozwijają się, poprawiają jakość życia zawodowego i sprawiają, że ludzie i firmy odnoszą większe sukcesy.

HOW-4 - nowe narzędzie ONA - ujawnia i monitoruje istniejące sieci, odkrywając ukrytą siłę sieci nieformalnych, wspierając w ten sposób ludzi i organizacje na ich drodze do sukcesu.

 

Przez Fabio Fedel