Kto jest Twoim "Go-To" People?

Każda organizacja ma swoich "go-to" people, ludzi w każdym dziale, którzy mogą odpowiedzieć na każde pytanie. Są to osoby o uznanym autorytecie, które dzielą się swoimi nowymi spostrzeżeniami i informacjami, umożliwiając w ten sposób kolektywowi współpracę nad jednym procesem przy jednoczesnym osiąganiu...