Obecnie firmy mają do czynienia z pokoleniami - od Millennialsów po Generację Z - które dorastały w gospodarce opartej na doświadczeniach.

Nawet jeśli chodzi o pracę, nowe pokolenia cenią doświadczenie bardziej niż rzeczy. Ponieważ firmy są coraz bardziej świadome tego, że pracownicy są ich najlepszym kapitałem, coraz częściej Doświadczenie pracowników ma dla nich decydujące znaczenie.

Już w latach 60-tych pojawiły się teorie podkreślające, że rozwój firmy, w sensie szybkości i zarządzania zmianą, jest ściśle związany z dostępnością organizacyjnych i specyficznych umiejętności w zakresie zasobów ludzkich. Od tego czasu wpływ i znaczenie doświadczeń pracowników w firmach stale rośnie. Od oszczędności kosztów po generowanie przychodów, wszystkie wskaźniki są bezpośrednio zależne od doświadczenia pracowników.

Różne ścieżki doświadczeń pracowników dostarczają danych, które przy wsparciu dedykowanej platformy pomagają HR opracować nowe strategie dla angażującego i produktywnego środowiska pracy, zgodnego z celami firmy i oczekiwaniami pracowników.

HOW-4 jest najnowocześniejszą platformą który analizuje duże i złożone organizacje na podstawie odpowiedzi pracownika na krótką ankietę, dostarczając dopasowane syntetyczne wskaźniki wspierające zespoły HR aktywować pozytywne, konkretne doświadczenia pracowników.

Przez Fabio Fedel

Partner zarządzający HOW-4