Każda organizacja ma swoje osoby "do pomocy"Ludzie w każdym dziale, którzy mogą odpowiedzieć na każde pytanie.

 

Są to osoby o uznanym autorytecie, które dzielą się swoimi nowymi spostrzeżeniami i informacjami, umożliwiając w ten sposób kolektywowi współpracę nad jednym procesem przy jednoczesnym osiągnięciu lepszej wydajności intelektualnej.

 

Te wzajemnie wzbogacające się relacje nieustannie uczą się na podstawie informacji zwrotnych, aby stworzyć wiedzę w czasie rzeczywistym, co pozwala podejmować lepsze decyzje niż działanie w pojedynkę. Są to spontaniczne połączenia krytyczne dla każdej organizacji.

 

Formalne schematy organizacyjne często nie ma sieci ludzi którzy faktycznie wykonują pracę.

 

Narzędzia ONA pomagają zrozumieć, w jaki sposób informacja w organizacji przepływa, może przepływać i powinna przepływać. Narzędzia te oferują cenny wgląd w projekt organizacyjny, podkreślając, gdzie ludzie mogą dać z siebie wszystko i uwalniając talenty do działań przynoszących większą wartość dodaną.

 

HOW-4 - nowe narzędzie ONA - ujawnia oraz monitory istniejące sieciodkrywając ukrytą siłę nieformalnych sieci.

Przez Fabio Fedel