W swoim "tradycyjnym" rozumieniu, pojęcie "Span of Control" odnosi się do liczby podwładnych, których posiada menedżer.

Z pewnością będąc w stanie zbadać Formalną Organizację vs Nieformalną ta liczba może się znacznie różnić.

To będzie interesujące dowiedzieć się!

Nieformalny pogląd jest dostępny również według teorii Graicunasa.

Pan Graicunas wyróżnił trzy rodzaje interakcji:

Bezpośrednie pojedyncze związki
Wzajemne powiązania
Bezpośrednie stosunki grupowe
Każdy z nich przyczynia się do całkowitej ilości interakcji w organizacji.

Suma tych trzech rodzajów interakcji to liczba potencjalnych relacji, jakie może mieć menedżer.

Ponieważ liczba podwładnych wzrasta arytmetycznie, liczba relacji, które kierownik musi kontrolować, również wzrasta niemal geometrycznie.

Dlatego przełożony może zarządzać tylko ograniczoną liczbą podwładnych, a wszystko, co wykracza poza ten limit, jest bardzo trudne do kontrolowania.

Ale jest jeszcze coś więcej.

Zarządzanie podwładnymi w różnych lokalizacjach to jeszcze ambitniejsze wyzwanie.

How-4 oblicza "Skorygowany zakres kontroli" poprzez dodanie korekty dla tych menedżerów, którzy zarządzają podwładnymi znajdującymi się w różnych lokalizacjach.

Odkryjmy liczby Twojej organizacji!