Binnen de organisatie, bouwen en onderhouden mensen persoonlijke netwerken.

Wanneer het erop aankomt collega's te vragen hoe zij een bepaalde kwestie zouden kunnen aanpakken, worden ideeën geuit en mogelijke oplossingen verkend via deze open interacties in het netwerk. Hier brengen mensen met vergelijkbare maar niet dezelfde deskundigheid hun ideeën en verschillende waarden naar voren in hun uitdaging om te begrijpen hoe het werk doeltreffend kan worden gedaan.

Door een breder netwerk in te schakelen, kunnen mensen het probleem en meer innovatieve resultaten opleveren.

Bovendien zijn mensen die samen mogelijkheden verkennen en oplossingen co-creëren die bijdragen tot de evolutie van iets nieuws, meer betrokken bij het succes ervan. Wanneer zij de door hen bedachte innovatieve oplossing implementeren, worden zij vanzelf early adopters en verspreiden zij positieve mond-tot-mondreclame.

Het innovatieproces verloopt daardoor sneller en wordt gemakkelijk aanvaard door de organisatie zelf.

Om de nodige kennis in te brengen als het werk zich ontwikkelt, is het van cruciaal belang om de netwerkmakelaars op te sporen, die als brug fungeren binnen het netwerk, alsmede als verbinders, die ideeën kunnen socialiseren.

HOE-4 het is een degelijke methodologie die toelaat de identiteit van de uitvoerder te identificeren (makelaar, hub, brug).

Door een diagnose te stellen van de hele organisatie of van een enkele bedrijfseenheid, geeft het snel inzicht in de centraliteit van mensen en de samenwerking.

HOW-4 onthult en controleert het bestaande netwerk het blootleggen van de latente kracht van de informele netwerken om organisaties te ondersteunen op hun weg naar innovatie.

Fabio Fedel,

Beherende partner HOW-4