Firmy stoją w obliczu coraz bardziej złożonego świata.

Technologie i globalizacja otworzyły nowe rynki i umożliwiły pojawienie się nowych konkurentów. Mnożą się opcje do wyboru, klienci są trudniejsi do zaspokojenia i bardziej wymagający niż kiedykolwiek.

Każdego dnia przewaga konkurencyjna wydaje się być coraz mniejsza i bardziej ulotna. Nawet jeśli uda Ci się znaleźć właściwe podejście, to co działa dzisiaj, prawdopodobnie nie będzie działać jutro.

Złożoność nie jest jednak czymś złym - może przynieść zarówno szanse, jak i wyzwania. Problemem jest sposób, w jaki firmy próbują na nią reagować.

Aby pogodzić wiele sprzecznych celów, menedżerowie przeprojektowują strukturę organizacji, mierniki wydajności i bodźce, starając się dostosować zachowania pracowników do zmieniających się wyzwań zewnętrznych. Dodawane są kolejne warstwy, egzekwowane kolejne procedury.

Następnie, aby docenić wdrożenie tych "twardych" zmian, firmy wprowadzają szereg "miękkich" inicjatyw mających na celu nadanie pracy pozytywnych wartości i stworzenie miejsca pracy, w którym relacje międzyludzkie i współpraca będą się rozwijać.

Ta złożoność ma swoją wysoką cenę.

Pracownicy często są źle wykorzystywani i marnują swój czas na próżno lub są tak niezaangażowani, że ich produktywność jest często rozczarowująca.

Firmy wyraźnie potrzebują lepszego sposobu na zarządzanie złożonością.

Nie oznacza to próby narzucenia pracownikom formalnych wytycznych i procesów, ale raczej stworzenie środowiska, w którym pracownicy mogą współpracować ze sobą w celu opracowania kreatywnych rozwiązań złożonych wyzwań bez strukturalnych i proceduralnych komplikacji.

Rozwiązanie jest proste: promowanie połączeń, interakcji, synaps. W jaki sposób różni aktorzy współpracują ze sobą, działając nie na szkielet organizacji, ale na system nerwowy.

Innymi słowy, jest to współpraca. Zawsze, gdy ludzie współpracują, zużywają mniej zasobów.

Współpraca to piękna koncepcja, którą często słyszymy, ale nie jest ona mierzona i trudno jest zrozumieć, gdzie ją promować w większych organizacjach.

Punkt wyjścia już istnieje. Nazywa się on HOW4 - How Organizations Work.

Jest to potężne podejście, które buduje mapy sieci organizacyjnych, oferując wgląd w luki we współpracy i identyfikując talenty, które naprawdę robią różnicę.

Ankieta internetowa, która składa się z zaledwie 4 pytań, generuje ponad 25 dynamicznych wskaźników i bogatych wizualizacji, które menedżerowie mogą badać.

Dzięki HOW4 możesz analizować kondycję współpracy w Twojej organizacji, optymalizować wydajność zespołu, zaangażowanie pracowników oraz planować rozwój organizacji i przywództwa.